„Minimalizować dziecięce smutki, maksymalizować dziecięce radości.”

~J.Korczak

W roku szkolnym 2016/2017 nasza szkoła bierze udział w następujących programach i projektach ogólnopolskich: