Zapraszamy  na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 dnia
4 września 2017 r. o godzinie 9:30. 

Msza św. odbędzie się w kościele w Gierczycach o 8 :00.