IMG_1204

15 września 2017 r. – kolejna edycja akcji Sprzątanie Świata

Tegoroczne Sprzątanie Świata odbyło się pod hasłem „Nie ma śmieci – są surowce”. Podjęte działania miały na celu zmianę sposobu postrzegania odpadów jako czegoś niepotrzebnego, co powinno wylądować na wysypisku.

Wielu z nas przyznaje, że ekologia jest ważna, ale czy potrafimy żyć proekologicznie? Segregacja odpadów staje się coraz powszechniejsza niestety, wiele puszek, worków foliowych, opon czy sprzętów elektronicznych wciąż zalega na poboczach dróg, w lasach, skwerach czy nad rzekami. Mamy nadzieję, że owe miejsca na terenie Dąbrowicy, Czyżyczki i Grabiny zostały przez uczniów SP w Dąbrowicy skrzętnie wysprzątane.

Akcję „Sprzątanie świata ” zawsze traktujemy jako wspólną lekcję poszanowania środowiska i jego zasobów, czy też dobrą okazję do zainicjowania działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko, i których nasi uczniowie corocznie z zaangażowaniem i chęcią się podejmują.