DSC03542

Nadanie Sztandaru

Sztandar to symbol, świętość. Jego miejsce tkwi gdzieś między hymnem narodowym,           a przysięgą wojskową”.

Kardynał Stefan Wyszyński

Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy nigdy nie była bezimienną placówką. Przeciwnie! Zbudowana w trudzie społecznego zaangażowania w roku 1973 otrzymała imię wielkiego astronoma Mikołaja Kopernika . Od tego czasu rozpoczęła się praca nad tworzeniem jej historii w oparciu o polskie tradycje i ideały.

Jakże trafnym okazał się być projekt Rady Rodziców zakładający, iż po 44 latach istnienia, szkoła powinna posiadać symbol niezwykły, który stanie się dla całej społeczności szkolnej metaforą Polski, Narodu, Małej Ojczyzny, przypominać będzie historię i tradycję naszego kraju oraz doniosłe czyny jej wielkiego patrona – symbol w postaci SZTANDARU.

Ruszył wir przygotowań do wyjątkowej ceremonii. Wielomiesięczne planowanie, kilkutygodniowe próby, upiększanie szkoły i niezliczona ilość większych i mniejszych inicjatyw przyniosły zamierzony cel.

28 lutego 2017 roku mszą świętą koncelebrowaną przez ks. prof. Józefa Łacha i ks. Stanisława Pilcha rozpoczęły się uroczystości poświęcenia oraz nadania Szkole Podstawowej w Dąbrowicy –sztandaru. Delegacja rodziców z dumą dzierżyła chorągiew pobłogosławioną na chwałę Boga- Honoru – Ojczyzny i Nauki. Mszę świętą uświetniła muzyczna oprawa w wykonaniu scholii działającej przy rodzimej parafii p.w. Matki Bożej Bolesnej w Gierczycach, a nad przygotowaniem której czuwali p. Pukowscy i p. Ryszard Palczewski. Serdecznie dziękujemy!

Oficjalna część uroczystości odbyła się w szkole. Licznie przybyli goście, wśród których nie zabrakło władz Gminy Bochnia, dyrektorów wszystkich gminnych szkół, emerytowanych nauczycieli, rodziców i uczniów mieli okazję znaleźć się w heliocentrycznym świecie Kopernika, a wszystko to za sprawą ugwieżdżonej , oblanej bielą i błękitem dekoracji sali gimnastycznej. W tak niebiańskich okolicznościach Dyrektor Szkoły – p. Agnieszka Wilk powitała obecnych, by po chwili rozpocząć ceremoniał nadania szkole sztandaru. Przy wtórze werbli poczet sztandarowy przedstawicieli Rady Rodziców uroczyście przekazał sztandar pani dyrektor. Przedstawiciele wszystkich klas złożyli uroczyste ślubowanie, po czym sztandar, przez ręce uczniowskiego pocztu sztandarowego został tymże przekazany. Z szacunkiem, należytą powagą i hołdem ceremonia nadania została zakończona. Kulminacją tej części uroczystości było odsłonięcie ryciny przedstawiającej Mikołaja Kopernika.

Podsumowaniem tej doniosłej uroczystości był program artystyczny w wykonaniu uczniów kółka teatralnego (Patrycji Piotrowicz, Olgi Kowalczyk, Ani Zagórskiej, Mateusza Michalczyka, Emilii Stokłosy, Amelii Kałuży, Wiktorii Guściory, Marioli Piekarczyk ,Macieja Kałuży, Oskara Dymka i Tomasza Kowala) oraz odśpiewanie przez Amelię Kałużę , specjalnie na tę okoliczność napisanego utworu, który od tej pory stanie się oficjalną pieśnią wykonywaną podczas corocznych obchodów Dnia Patrona. Ponadto podczas występu artystycznego taniec dworski ( kółko taneczne) wykonały – U. Szostak, B. Gąsior, M. Stano, M. Salis, O. Dziurdzia, K. Dziurdzia,               N. Kleszcz, M. Flasza, W. Ogar, A. Gąsior, A. Wyrostek, K. Hejmo. Trud jaki włożyliście w przygotowanie akademii, zaowocował licznymi pochwałami Waszego zaangażowania i talentu. Dziękujemy za Waszą pracę!

Od teraz Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy jest dumnym posiadaczem sztandaru. Niech to wydarzenie będzie dla nas inspiracją do dalszych, równie wartościowych i wzniosłych działań, które wzbogacą historię palcówki. Posiadanie własnego sztandaru to powód do dumy, ale i zobowiązanie. Nie bójmy się go realizować!

Każda uroczystość to ciężka praca i zaangażowanie wielu ludzi, dlatego w szczególny sposób dyrektor oraz grono pedagogiczne pragną podziękować:

Radzie Rodziców – za ufundowanie sztandaru

Księdzu S. Pilchowi za odprawienie Mszy Świętej w kościele w Gierczycach i wszelką pomoc przy organizacji naszej uroczystości .

Pani J. Korcie za wypożyczenie krzeseł i stołów ze świetlicy w Grabinie

Panu K. Korcie za oprawę muzyczną ceremonii nadania sztandaru – werble.

Państwu A. i P. Skowronkom– za przygotowanie obiadu i deseru dla wszystkich obecnych oraz za zadbanie        o efektowny wygląd stołów

Pani K. Gąsior – za uszycie strojów dla uczniowskiego pocztu sztandarowego

Państwu E . i M. Zagórskim – za zakup materiałów niezbędnych do uszycia powyższych

Panu R. Tynce – za wykonanie tryptyków dekoracyjnych

Paniom: K. Kowalczyk , M. Noskowicz, A. Skowronek – za pomoc w przystrajaniu sali

Panom: W. Michniakowi, K. Kałuży, B . Świgostowi, .J. Budzynowi – za przywóz sceny

Paniom: W. Kałuży, M. Stokłosie, A. Ogar, O. Pannie, K. Stano, E. Wyrostek, M. Salis, K. Gąsior, B. Hejmo, D. Strach, A. Skowronek, K. Kowalczyk – za przygotowanie przepysznych ciast

Pani M. Kowal – za przygotowanie okolicznościowych ciasteczek

Panu Ryszardowi Palczewskiemu – za skomponowanie muzyki do sztandarowego utworu

oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do realizacji tego wyjątkowego przedsięwzięcia.

Rodzicom, którzy włożyli wkład własny w zorganizowaniu naszego przedsięwzięcia.

Nauczycielom w szczególności:

– pani Agnieszce Drabik za opracowanie całego ceremoniału poświecenia i nadania sztandaru ( część oficjalna), dekoracji sali gimnastycznej

– pani Beacie Majewskiej za opracowanie części artystycznej po dokonaniu przekazania sztandaru

– wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły za zaangażowanie i poświęcony czas.

Bo choć jesteśmy najmniejszą szkołą w gminie, to serca, zapał i chęci mamy największe.

Serdecznie dziękujemy!

Więcej zdjęć: https://goo.gl/photos/dJy5eRuwzCM7Sc3PA