Odblaskowe Sprzątanie Świata 2016

Jak co roku uczniowie ZSG w Dąbrowicy  wzięli udział w akcji ,,Podaj dalej… drugie życie śmieci – Sprzątanie Świata”, która jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska. Głównym jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej naszego społeczeństwa.

16 września wyruszyliśmy w zorganizowanych grupach wraz z Gronem Pedagogicznym, aby porządkować wyznaczone tereny na mapie naszej miejscowości: cała Dąbrowica, aż do Czyżyczki, po Grabinę włącznie. Dzięki naszej pracy i zaangażowaniu  wymienione tereny, przynajmniej na jakiś czas stały się czyste i ładne. W tym roku zebraliśmy znacznie mniej śmieci niż w latach poprzednich, a to oznacza, iż społeczność jest coraz bardziej świadoma piękna otaczającej nas przyrody i dba o jej utrzymanie. To była nasza wspólna lekcja ekologii!