Święto niepodległości

11 listopada powinien być dniem ważnym dla każdego Polaka. Dlaczego? Najlepiej oddają to słowa Macieja Rybskiego:

„Dlaczego 11 listopada stało się świętem narodowym? Nie dlatego, że wtedy powstała Polska jako organizm państwowy, organizacja narodu i społeczeństwa, struktura administracyjna, tylko dlatego, że Polska wtedy wybuchła spontanicznie. Wybuchła wolnością, swobodą, odzyskaną tożsamością”. Musimy pamiętać, że niepodległość została nam podarowana przez tych, którzy o nią wytrwale walczyli. Naszą powinnością staje się troska o swój kraj, ale i niegasnąca pamięć o tych, którzy „Za Wolność Naszą i Waszą” oddali życie.

Młodzież zrzeszona przy kółku teatralnym, pod opieką p. B. Majewskiej oddała hołd poległym, w przygotowanym montażu słowno-muzycznym. W przeddzień rocznicy wydarzeń, podczas szkolnego apelu, śpiewano pieśni patriotyczne, wygłaszano liryczne wiersze, oraz przybliżono historię drogi do wolności.

O tak ważnym dniu nie zapomnieli również mieszkańcy Dąbrowicy i okolicznych miejscowości, którzy 11 listopada licznie przybyli na apel poległych oraz mszę polową, odprawioną przez ks. S. Pilcha na cmentarzu wojennym Patria. Poruszane silnym wiatrem biało-czerwone flagi, tak gęsto rozsiane wśród przybyłych, są jednym z najpiękniejszych przejawów naszego patriotyzmu.

Patria est, ubicumque est bene. → Ojczyzna jest tam, gdzie jest dobrze. (Cyceron)