Pomoc

INSTYTUCJE UDZIELAJĄCE WSPARCIA I POMOCY

Szukaj pomocy:

SZUKASZ POMOCY? SKORZYSTAJ:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna im. Stefana Szumana
ul. Gen. H. Dąbrowskiego 1B, 32-720 Bochnia
Telefon/fax: 14 612 36 91
Telefon komórkowy: 691 494 436
http://www.ppp.powiatbochenski.eu/

„Optimum” Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Telefon: 14 612 33 84
Rynek 7, 32-700 Bochnia
http://www.optimumbochnia.prv.pl/
optimumbochnia@interia.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Bochnia
Kazimierza Wielkiego 26, 32-700 Bochnia
Telefon: 14 611 67 76
http://www.gops-bochnia.pl/

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni
ul. E. Windakiewicza 9/5, 32-700 Bochnia
Telefon/fax: 14 611 97 40
pcpr@powiat.bochnia.pl
http://www.pcpr.bochnia.pl

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bochni
ul. Karolina 14D, 32-700 Bochnia
Telefon: 14 611 28 92
Telefon komórkowy: 500 044 645
oik.bochnia@op.pl
http://www.oik-bochnia.pl

MŁODZIEŻOWE CENTRUM KARIERY W BOCHNI
Dorota Sewiłło – doradca zawodowy
ul. Wojska Polskiego 1, 32-700 Bochnia
Telefon: 14 611 20 68
mck.bochnia@ohp.pl

RZECZNIK PRAW DZIECKA – MAREK MICHALAK
Kontakt
Rzecznik Praw Dziecka
ul. Przemysłowa 30/32, 00-450 Warszawa
Telefon: 22 583 66 00
Fax: 22 583 66 96
rpd@brpd.gov.pl
http://brpd.gov.pl/telefon-zaufania